Sportbasisschool Het Startblok Westervoort

Zorgplan

Geen kind is hetzelfde, dat realiseren wij  ons. Sterker nog: we koesteren verschillen als rijkdom.
Bij ons mag je worden wie je bent.

“Jij bent jij en ik ben ik
Worden wie je bent”

Ongeveer 260 kinderen bezoeken onze school. Samen vormen ze een groep, maar de kinderen zijn individueel verschillend. We vinden het belangrijk dat elk kind op onze school tot zijn recht komt. De kinderen moeten zich veilig voelen. Veilig voelen heeft ook te maken met een sfeer van waardering en respect voor elkaar. We werken vanuit Pedagogische Tact, Kanjertraining en Rots&Water om dit te bereiken.

Op onze school bieden we leerlingenzorg voor alle leerlingen. Onder leerlingenzorg verstaan we de uitbreiding en versterking van maatregelen en activiteiten (op groepsniveau, leerlingenniveau, schoolniveau en stichtingsniveau) ten behoeve van een zo intensief mogelijke zorg voor leerlingen.

U kunt hier ons zorgplan bekijken: Zorgplan 2021-2022

U kunt hier de notitie zorgplicht bekijken: Notitie zorgplicht

 

CONTACT

Aanmelden
onderwijs

Aanmelden
opvang