Sportbasisschool Het Startblok Westervoort

Leerlingenzorg

Zorg is een belangrijk aspect binnen Sport IKC Het Startblok. Leerlingenzorg, oftewel zorgverbreding, zijn alle pedagogische en didactische maatregelen waarmee de school leerlingen ondersteunt die, al dan niet tijdelijk, problemen hebben om het onderwijs te volgen of dermate voorlopen dat extra uitdagingen geboden moeten worden. Het onderwijsaanbod wordt aangepast aan de individuele behoeften van de leerling. Dit kan bestaan uit extra instructie in of buiten de klas, een programma op eigen niveau of een plaats in de plus klas. De leerlingenzorg op onze school is een zaak van het gehele team.

CONTACT

Aanmelden
onderwijs

Aanmelden
opvang