Sportbasisschool Het Startblok Westervoort

Aanmelden onderwijs

Om een leerling aan te melden, kunt u contact opnemen met Sport IKC Het Startblok.
U vindt hier de contactgegevens.

In verband met de samenstelling en grootte van de groep nemen we in principe geen leerlingen meer aan voor groep 3, 6/7 en 7 (schooljaar 2024-2025)

Klik hier voor het Schoolondersteuningsprofiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]Voor- en Vroegschoolse Educatie

[2] Vanaf 1 januari 2015 moeten scholen het standaardformulier ‘Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht’ van het ministerie van OCW gebruiken voor het bepalen van het gewicht van een leerling. Volgens de Wet is het opleidingsniveau op de eerste schooldag bepalend voor het gewicht van de leerling. Ouder(s) of verzorger(s) moeten de verklaring daarom op de eerste schooldag van hun kind invullen. De school stelt op basis van de gegevens van de ouder(s) of verzorger(s) het gewicht van de leerling vast en neemt de volledige formulieren set (formulier voor de school en ouderverklaring(en)) op in de administratie. De formulieren staan op www.duo.nl

CONTACT

Aanmelden
onderwijs

Aanmelden
opvang