Sportbasisschool Het Startblok Westervoort

Bewegingsonderwijs

Bewegen neemt een belangrijke plaats in binnen Sport IKC Het Startblok. Er is veel onderzoek gedaan naar de invloed van (goed) bewegen op de ontwikkeling van kinderen. Onderzoeken tonen een verband aan tussen bewegen en de algehele ontwikkeling van kinderen. Deze verbanden zijn niet terug te leiden tot specifieke bewegingen maar gaan uit van een verbetering van de gehele speel- en beweegcontext van een kind. We spreken hier van een circulair causaal verband. Een kind ontwikkelt bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen in spel- en beweegsituaties. Dit zelfvertrouwen is ook vaak terug te zien bij sociale- en cognitieve taken in de klas.

Onze visie op bewegen en spelen:

 • Bewegen en spelen zijn van fundamentele betekenis voor de totale ontwikkeling van het kind in motorisch, sociaal, emotioneel en cognitief opzicht.
 • Bewegingsspelen zijn van groot belang voor de manier waarop (jonge) kinderen met elkaar omgaan. Bewegen is van direct en indirect belang voor een goede lichamelijke ontwikkeling en gezondheid.
 • Bewegen en spelen in de buurt en in en om het huis zijn minder vanzelfsprekend geworden. De bewegingsarmoede neemt toe. Bewegingsarmoede en overgewicht kunnen maatschappelijke problemen en gezondheidsproblemen veroorzaken. Door middel van bewegen en spelen kunnen deze problemen worden voorkomen of verminderd.

Onze visie op bewegingsonderwijs:

 • Bewegingsonderwijs gaat uit van de wensen en mogelijkheden van ieder kind op het gebied van spelen en bewegen.
 • Bewegingsonderwijs richt zich op de school- en leefomgeving waarin het kind speelt en beweegt.
 • Een passend aanbod is een voorwaarde voor de bewegingsontwikkeling en (een groeiende) motivatie om te spelen en te bewegen.
 • Bewegingsonderwijs kan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een levenslange beweegmotivatie.

Sport IKC Het Startblok heeft volop mogelijkheden als het gaat om de ontwikkeling van het bewegingsgedrag van kinderen:

 • De school bereikt als enige instelling alle kinderen en dat gedurende acht jaren!
 • De school beschikt o.a. over een ingericht speel-gymlokaal, een e-court, grote uitnodigende buitenruimte; een officieel schoolplein 14, sport-en spel attributen voor buiten, opgeleide leerkrachten,  en studenten vanuit sportopleidingen, ,…
 • De school heeft een beweegteam samengesteld. Het beweegteam bestaat uit: de combinatiefunctionaris sport, de sportcoördinator, sportcoaches, studenten ALO en CIOS. Zij werken samen met de leerkrachten van school.
 • De school heeft een nauwe samenwerking met Fysiotherapie Centrum Westervoort en kinderfysiotherapeute M. Vriens uit Duiven.
 • Kinderen die dat nodig hebben kunnen MRT (Motorische Remedial Teaching) krijgen.
 • De basisschoolperiode is een gouden leerperiode als het gaat om leren bewegen en spelen en leren over bewegen en spelen.

Fotoalbums

CONTACT

Aanmelden
onderwijs

Aanmelden
opvang