Sportbasisschool Het Startblok Westervoort

Gezonde voeding

Op Sport IKC Het Startblok maken we gezond en duurzaam eten voor iedereen makkelijk.
Kinderen zijn volop in de groei en in ontwikkeling. Gezonde voeding zorgt voor genoeg
energie en voedingsstoffen om lekker te spelen en te leren. Ook willen we rekening houden
met het milieu. Als leerkrachten geven we daarin het goede voorbeeld. Samen met
leerlingen en ouders/verzorgers zorgen we ervoor dat gezond en duurzaam eten op onze
school de normaalste zaak van de wereld is.

De primaire verantwoordelijkheid voor wat kinderen te eten en te drinken krijgen, ligt bij de
ouders. Wij vinden dat de school een stimulerende en inspirerende rol kan spelen bij het
bevorderen van gezonde voeding. In ons voedingsbeleid hebben we daarom een aantal
richtlijnen opgenomen voor wat wij het liefst zien dat de leerlingen meenemen naar school
voor in de pauze en tijdens de lunch. Daarnaast vinden we het onze taak om ook bij
activiteiten die door school georganiseerd worden gezonde voeding te stimuleren. Hoe we
dit willen doen, is in dit voedingsbeleid beschreven. Dit doen wij in afstemming en
samenwerking met ouders (MR, specifieke werkgroep en het kidsteam).

Met dit voedingsbeleid laten we zien hoe we dat doen: Beleidsplan gezonde school

Het is gebaseerd op de richtlijnen Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Wij stimuleren daarom voornamelijk producten te eten die in de Schijf van Vijf passen . Die zijn goed voor je gezondheid, en beter voor het milieu.

 

CONTACT

Aanmelden
onderwijs

Aanmelden
opvang