Sportbasisschool Het Startblok Westervoort

Pedagogisch Tact

De leerkrachten van Sport-IKC Het Startblok werken volgens de principes van Pedagogische Tact (NIVOZ). Wij hechten waarde aan een uitnodigende sfeer in de school. Een school met hoge verwachtingen naar de leerlingen! Basis van pedagogische tact in ons onderwijs is een positieve  relatie tussen kinderen en leerkrachten en tussen kinderen onderling. Kenmerkend voor Sport-IKC Het Startblok is dat onze leerkrachten professionals zijn in hun rol als leerkracht, maar daarbij tegelijk ook zichzelf als mens openstellen naar de kinderen. Dat kan alleen als er op school een basis van vertrouwen is.
Deze fundamentele keuze voor echtheidverbondenheid en dialoog is een preventieve aanpak om te zorgen voor welbevinden bij onze leerlingen. In gesprek elkaar leren begrijpen en je verplaatsen in het perspectief van de ander is de dagelijkse praktijk in gesprekken en kringgesprekken. Op die manier is Pedagogisch Tact in ons onderwijs een manier om elkaar te leren kennen, te accepteren en pestgedrag en buitensluiting te voorkomen. Sport-IKC Het Startblok heeft dan ook geen uitgebreid pestprotocol, maar werkt vanuit een sterk preventief kader aan een sociaal veilige school waar iedere leerling meetelt!

CONTACT

Aanmelden
onderwijs

Aanmelden
opvang