Sportbasisschool Het Startblok Westervoort

MRT

In de kleutergroepen wordt gebruik gemaakt van Motorische Remedial Teaching (MRT). Deze lessen worden gegeven door Meester Robin. Kinderen die op motorisch gebied een steuntje in de rug nodig hebben krijgen extra hulp aangeboden in de MRT-lessen. Leerkrachten observeren de kinderen gedurende de lessen, maar ook tijdens het buiten spelen en als een kind opvalt op het gebied van bewegen, wordt het besproken en screenen we het kind aan de hand van een vaststaande lijst. Aan de hand van deze lijst gaan we met de kinderen aan de slag. Na 8 weken wordt het kind opnieuw gescreend om te kijken of het nodig is om met de lessen door te gaan. Ook kunnen we kiezen om het kind door te verwijzen naar een fysiotherapeut.

MRT kan worden gedefinieerd als het verlenen van extra hulp in het kader van de bewegingsopvoeding. MRT richt zich op de ontwikkeling van het bewegingsgedrag van het kind. De algemene doelstelling van MRT kan worden omschreven als het behouden of verkrijgen van plezier in spelen en bewegen dan wel het bevorderen van een positieve instelling ten aanzien van bewegen, waardoor ook minder vaardige kinderen een langdurige bewegingsmotivatie kunnen ontwikkelen. Het succesvol kunnen deelnemen aan bewegingssituaties in de dagelijkse praktijk van het kind staat hierbij centraal.
De doelstellingen op korte termijn, voor een periode van 3 tot 6 maanden, zijn de volgende:

  • Het kind doet beter mee in de lessen bewegingsonderwijs en op het schoolplein.
  • Het kind heeft meer plezier in de lessen bewegingsonderwijs en op het schoolplein.
  • Het kind heeft meer zelfvertrouwen in bewegingssituaties.
  • Het kind beweegt beter, makkelijker en effectiever.

CONTACT

Aanmelden
onderwijs

Aanmelden
opvang