Sportbasisschool Het Startblok Westervoort

IKC

Sport IKC Het Startblok is een voorziening voor kinderen van 2-13 jaar, waar voor- en vroegschoolse educatie, kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang samengaan en elkaar versterken in een multifunctioneel gebouw. Eén organisatie waarin (vak)leerkrachten en pedagogisch medewerkers samenwerken binnen één pedagogische en educatieve doorgaande leerlijn van kinderen. Binnen het IKC kunnen kinderen gedurende 52 weken per jaar tussen 07.00 uur en 18.30 uur gebruik maken van diverse dag arrangementen.

Samen werken we aan een doorgaande lijn van onderwijs, opvang en opvoeding. Zo leggen we vandaag de basis voor later. Om dat voor elkaar te krijgen, werken we nauw samen met ouders want zij kennen hun kind het best en zijn ondersteunend  in de juiste aanpak van het kind in de school. Ook de peuterspeelzaal en sportverenigingen alsmede de ketenpartners in de zorg zoals de fysiotherapeut en de logopedist, dragen bij aan de juiste ondersteuning van de leerling.

Wij willen graag dat kinderen het bij ons naar hun zin hebben &
dat ouders hen iedere ochtend met een vertrouwd gevoel bij ons brengen

We nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen in ons Sport IKC. U kunt hiervoor een afspraak maken via contact

CONTACT

Aanmelden
onderwijs

Aanmelden
opvang