Sportbasisschool Het Startblok Westervoort

Gezonde school

Een Gezonde School presteert beter!Logo Gezonde School 200x266px

Het vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die structureel en planmatig werken aan het verbeteren van de gezondheid van de leerlingen volgens de vier pijlers;

De Gezonde School-pijlers

  1. Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door op een thema een lespakket uit te voeren.
  2. Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een beweegvriendelijk of ‘groen’ schoolplein en aan het betrekken van ouders bij Gezonde School.
  3. Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de sociaal emotionele ontwikkeling.
  4. Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid.

Acht themacertificaten Gezonde School

Het vignet Gezonde School bestaat uit acht thema’s waar certificaten voor te behalen zijn. Onze school heeft drie certificaten behaald namelijk; Voeding, Bewegen en sport en Roken en alcohol. We werken dit jaar aan het thema Welbevinden en sociale veiligheid.

Voeding

Het thema Voeding gaat over gezond eten en drinken en een gezonde mond. We stimuleren gezond eetgedrag tijdens de lunch, traktaties en tussendoortjes en een goede zorg voor het gebit. Daarnaast hebben we een Water-dag op ons IKC.

Bewegen en sport

Het thema Bewegen en sport gaat over het stimuleren van een actieve leefstijl. We bieden kwalitatief goed bewegingsonderwijs. Maar ook het aanbieden van een breed en gevarieerd aanbod van voor-, tussen- en naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten in samenwerking met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders hoort bij bewegen en sporten in en rondom het IKC.

Roken en Alcohol

Het thema Roken en alcohol gaat over het voorkomen van roken en alcoholgebruik. We maken gebruik van specifieke lespakketten, geven het goede voorbeeld, en hebben een rookvrij schoolplein.

Welbevinden en sociale veiligheid

Het thema Welbevinden en sociale veiligheid gaat over de psychosociale gezondheid van kinderen. Het bevorderen van een veilig schoolklimaat en het stimuleren van sociale competenties staan centraal. Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassenen is het van belang dat leerlingen zich prettig voelen op school. Belangrijk is dat ze de ruimte krijgen zich te ontwikkelen, fouten te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen.

 

De vier andere certificaten  waar in de toekomst aan gewerkt wordt zijn:

Relaties en seksualiteit

Kinderen ontdekken al op jonge leeftijd hun eigen lichaam, gaan relaties aan, worden verliefd en komen in de puberteit. Zij hebben veel vragen over relaties en seksualiteit. Waar komen baby’s vandaan? Waarom hebben jongens een piemel en meisjes niet? Wat gebeurt er in de puberteit? Wanneer ben je homo? Door op school aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit raken leerlingen vertrouwd met het thema. Ze krijgen betrouwbare informatie, durven eerder vragen te stellen over seksualiteit, ontwikkelen waarden en normen, worden weerbaarder en leren respectvol met elkaar omgaan. De basisschool kan met educatie en een veilig leerklimaat een belangrijke bijdrage geven aan een gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen.

Fysieke veiligheid

In de dagelijkse praktijk op school is een ongeluk of incident niet altijd te voorkomen. De kans op een (bijna) ongeval op of rond school kunt u beperken door structurele aandacht voor fysieke veiligheid. Het thema Fysieke veiligheid gaat over de wijze waarop de school veiligheidsbeleid kan opzetten. Denk aan het doen van een risico-inventarisatie van het schoolgebouw of het schoolplein, het hebben van een veiligheidscoördinator en structureel uitvoeren van activiteiten aan de hand van een actieplan.

Milieu en natuur

Een gezonde omgeving is voor iedereen van belang. Zeker voor kinderen. Zo zorgt frisse lucht in de klas voor betere leerprestaties, minder gezondheidsklachten en minder ziekteverzuim van zowel leerlingen als leerkrachten. Het thema milieu gaat over de wijze waarop school aandacht besteedt aan het milieu in en rondom het schoolgebouw. Het (binnen)milieu in de school betreft onderwerpen als ventilatie, geluid, geur en stoffigheid.

Mediawijsheid

Verstandig mediagebruik verkleint de kans op gezondheidsproblemen, zoals overgewicht. Maar zelfbeheersing en begrenzing moeten kinderen nog wel leren. Het jong aanleren van bewust mediagebruik, zorgt voor een gezonde balans op de lange termijn. Media zijn alom aanwezig, maar dat betekent niet dat je er ook altijd gebruik van moet maken.

CONTACT

Aanmelden
onderwijs

Aanmelden
opvang