Sportbasisschool Het Startblok Westervoort

Sm@rtblok

Zorg is een belangrijk aspect binnen Sport IKC Het Startblok. Bij zorg wordt snel gedacht aan leerlingen die achterblijven in cognitieve en/of non-cognitieve ontwikkeling. Echter, het is ook van groot belang om leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn, op de juiste wijze te ondersteunen. Als er voor meer- en hoogbegaafde leerlingen geen passend aanbod is, bestaat de kans dat deze groep de motivatie en leergierigheid kwijtraakt. Om deze groep leerlingen op de juiste wijze zorg te bieden, is op Sport IKC Het Startblok een plusklas opgezet. Deze plusklas wordt Sm@rtblok genoemd.

De gedachte achter Sm@rtblok:

Waar kinderen in het basisonderwijs gedwongen worden om hun geheugen op verschillende manieren te gebruiken en trainen, is dit bij een deel van begaafde leerlingen soms niet het geval. Zij zijn op jonge leeftijd al in staat veel problemen op te lossen door ze te begrijpen. Als gevolg hiervan is hun geheugen soms ongetraind en beschikken ze niet over verschillende strategieën. De oplossing is tweeledig. Wanneer er op jonge leeftijd een leerling wordt gesignaleerd die deel kan nemen in de plusklas moet er voor worden gezorgd dat de uitdaging, vooral op geheugengebied, verhoogd wordt. Wanneer er op latere leeftijd een leerling wordt gesignaleerd, moet er worden geprobeerd om de leerlingen uit te dagen om hun geheugen te gebruiken door opdrachten gericht aan te bieden. En tegelijkertijd kunnen er strategieën aangeboden worden om hun geheugen beter te kunnen gebruiken.

Voor een evenwichtig functioneren is het naast intelligentie van belang dat het kind zich ontwikkelt en ‘groeit’ in kenmerken zoals werkhouding, concentratie, motivatie, probleemoplossend vermogen, emotionele stabiliteit, zorgvuldigheid en samenwerkend vermogen. Sm@rtblok speelt hierop in door één keer in de week een moment te bieden waarop deze kinderen in een veilige omgeving van gelijkgestemden door middel van denk- en doe-activiteiten bovengenoemde competenties en vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Samenwerken:

Voor leerlingen die meer begaafd zijn, rijst vaak de vraag waarom zij dit moeten doen. Als je alleen toch een beter resultaat kunt behalen dan samen, waarom zou je dan samenwerken met anderen? Vaak worden begaafde kinderen ook nog bewust gekoppeld aan zwakkere leerlingen waardoor samenwerken voor het kind gevoelsmatig een verliesgevende operatie wordt. Daarnaast ontbreken er soms sociaal emotionele vaardigheden om de vertaalslag te maken naar een ander kind. In de plusklas kan er worden geleerd over groepen en interactie. Door reflectieoefeningen over de rol in samenwerken en het benoemen van het verschil kunnen leerlingen worden geholpen bewuster met een samenwerkingsopdracht om te gaan. Ook moet het doel van samenwerken worden besproken.

Thema’s:

De leerlingen van Sm@rtblok komen eens per week samen. Deze tijd wordt betekenisvol ingericht met een effectieve vak integratie. Om dit te optimaliseren wordt er gewerkt met thema’s. Door het invoeren van thema’s kunnen verschillende vakken met elkaar verbonden worden. Het thematisch werken zorgt er daarbij voor dat tijdens Sm@rtblok de groep gezamenlijk ervaringen beleeft en gezamenlijk uitvoert. Omdat er in Sm@rtblok met kleine groepjes wordt gewerkt, leren de leerlingen bewust samenwerken, communiceren en respecteren.

CONTACT

Aanmelden
onderwijs

Aanmelden
opvang