Sportbasisschool Het Startblok Westervoort

Coaches & pijlers

Binnen Zonnekinderen leveren coaches een inhoudelijke bijdrage aan alle activiteiten op het gebied van sport, natuur, cultuur en multimedia. Zij organiseren en stimuleren activiteiten op alle locaties. Ook op sport IKC Het Startblok zijn zij regelmatig aanwezig. Zowel kinderen in de buitenschoolse opvang als in de peuteropvang worden gemotiveerd om lekker actief, bij voorkeur buiten, bezig te zijn.

Alle coaches zorgen ook voor het coachen van de pedagogisch medewerkers op de locatie, zodat het aanbieden van kwalitatieve activiteiten op het gebied van sport, cultuur en natuur en avontuur een vast onderdeel van het aanbod wordt.

IMG_1622

Sportcoach

De sportcoach zorgt voor een dagelijks aanbod van sport- en spelactiviteiten. Ook wordt er samengewerkt met de plaatselijke sportverenigingen, zodat kinderen door middel van clinics, materiaal- en accommodatie-gebruik kennis kunnen maken met verschillende sporten.

Natuurcoach

Onze natuurcoaches hebben een Landrover en een Natuurbus ter beschikking en trekken daar samen met de kinderen de natuur mee in. Ze gaan naar een bos, park, waterplas of een andere avontuurlijke plek, om de natuur te ervaren en beleven.

Cultuurcoach

De cultuurcoaches geven enthousiast vorm aan de pijler cultuur. Zij verzorgen toneel- en dansactiviteiten, maar voorzien ook in een aanbod op het gebied van onder andere schilderen, boetseren of muziek. Uiteraard zorgen zij dat feestdagen, cultuurgewoontes en maatschappelijke actualiteiten niet onopgemerkt blijven. Aan speciale gebeurtenissen zoals Sinterklaas, Kerst, verjaardag, Vader- en Moederdag, Kinderboekenweek en Dierendag wordt aandacht geschonken.

Multimediacoach

Multimedia neemt een steeds grotere plaats in het leven van kinderen in. Dagelijks komen ze in aanraking met tablets, camera’s, Wii en Playstation en ook de mogelijkheden van internet en social media worden ontdekt en benut. Onze multimediacoach is altijd op zoek naar de nieuwste gadgets, activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van multimedia. hiervoor werkt ze onder andere samen met de Mediamarkt. Een game ontwerpen, filmpjes maken of een bezoek aan de radiostudio, het hoort allemaal bij onze multimediacoach!

CONTACT

Aanmelden
onderwijs

Aanmelden
opvang