Sportbasisschool Het Startblok Westervoort

Voor kinderen

Geschikte websites voor kinderen:

Hieronder vindt u een lijst met allerlei internetlinks naar websites die wij als school geschikt vinden om mee te werken. Sommige websites zijn gemaakt voor alle groepen van de basisschool, andere zijn specifiek voor 1 groep gemaakt.
Naast de sites voor kinderen vindt u ook een aantal links geschikt voor ouders. Links naar websites van onze lesmethoden bijvoorbeeld.
Veel plezier!

Algemene websites:

Lezen:

Taal/spelling:

  • Spelling app: hier kunt een app downloaden bij onze methode “Taal actief 4”
  • Bloon: het online oefenprogramma voor spelling wat we ook op school inzetten vanaf groep 5
  • Meester Klaas: een website waar je kunt oefenen met taal/spelling: de methodewoorden van onze methode Taal actief 4 staan er in. Deze site is ook als app te downloaden op de tablet/Ipad!
  • Spelling oefenen: een website waar door middel van spelletjes de categorieën geoefend kunnen worden.
  • Spelling: een website met verschillende spelletjes.

Rekenen:

Wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur enz.):

Cito toetsen oefenen:

Websites voor kleuters:

CONTACT

Aanmelden
onderwijs

Aanmelden
opvang