Sportbasisschool Het Startblok Westervoort

Gedrag

In bepaalde groepen wordt het Taakspel gespeeld. Het taakspel stimuleert leerlingen om zich aan helder omschreven en positief geformuleerde gedragsregels te houden. Het doel van Taakspel is om druk en agressief gedrag van leerlingen tegen te gaan waardoor er in de groepen een rustige werksfeer ontstaat en leerlingen geconcentreerder met het werk bezig kunnen zijn. Daarnaast heeft Taakspel het doel om verlegen/teruggetrokken gedrag te verminderen. Voorafgaand aan het Taakspel stelt de groep samen met de leerkracht de regels op. Dit zijn algemene klassenregels. De regels geven aan wat er van leerlingen verwacht wordt en geven niet aan wat er NIET mag. Leerlingen werken tijdens het Taakspel in kleine groepjes. Ze worden gestimuleerd zich te houden aan de opgestelde regels. Het groepje als geheel krijgt de beloning als de afspraken goed zijn opgevolgd. Het Taakspel wordt tijdens de reguliere lessen ‘gespeeld’.

CONTACT

Aanmelden
onderwijs

Aanmelden
opvang