Sportbasisschool Het Startblok Westervoort

Ouderparticipatie

Ouders zijn voor ons echt de partners

Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen.
Voor elke ouder is er gelegenheid een rol te vervullen in onze school;

  • Medezeggenschapsraad

De M.R. is de officiële vertegenwoordiging van de ouders naar de school toe. De M.R. buigt zich samen met de directie over beleidszaken.

  • Ouderraad

De O.R. is een afvaardiging van ouders die ondersteunen bij activiteiten op school.

  • Commissies

Er zijn verschillende soorten commissies waar ouders in kunnen participeren, denk aan de versiercommissie, schoolreiscommissie, sint- en kerstcommissie etc. We vinden het fijn als u mee wilt helpen. Als u interesse heeft, kunt u dit bij een leerkracht aangeven.

CONTACT

Aanmelden
onderwijs

Aanmelden
opvang