Sportbasisschool Het Startblok Westervoort

Bridge

Denksport; Mini bridge

Twintig leerlingen van Sport IKC Het Startblok krijgen een keer per week Mini-Bridge. Het zijn leerlingen uit groep 6, 7 en 8, die een hoge score voor rekenen hebben behaald en meer uitdaging nodig hebben. Er is een groep voor gevorderden en voor beginners.

Sinds september krijgen zij, in plaats van de gewone lesstof, lessen in bridgen. Deze plusleerlingen hebben extra uitdaging nodig en één van de geboden mogelijkheden op deze school is het volgen van bridgelessen.

Bij bridge wordt o.a. een beroep gedaan op de concentratie; het logisch denken; het geheugen en het hoofdrekenen. Je moet een speelplan maken. Maar van even groot belang is het sociale aspect. Je moet met je maatje zien te winnen. Met hem moet je samenwerken. Met hem heb je plezier in het spel. En met hem leer met je verlies omgaan. MiniBridge is een mooie basis voor het bridge bij volwassenen.

Ik geef al enige jaren les in Minibridge. Op de Flierefluiter waren we met de kinderen geregeld succesvol op toernooien; één keer waren 2 jongens zelfs Nederlands Kampioen!

Ik volg de methode en de regels die door de Bridgebond zijn samengesteld. In Utrecht heb ik regelmatig terugkomdagen voor alle docenten in MiniBridge opdat wij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

En als u een keer wil komen kijken op school, dan kan dat. Vrijdagochtend om half 10 (gevorderden) of om half 11 (beginners). In de koffiekamer. Van harte welkom!

Annemieke van Ginneken, “Mini Bridge juf”bridge

 

CONTACT

Aanmelden
onderwijs

Aanmelden
opvang