Sportbasisschool Het Startblok Westervoort

Project: “Hallo wereld!”

Project wereldbevolking: 8 mei t/m 1 juni:
Hoe leuk zou het zijn om met de hele school aan één thema te werken? Hoe uitdagend zou het zijn als we samen op ontdekkingstocht gaan en allerlei ICT tools en moderne technieken gebruiken om achter onze informatie te komen? Hoe leergierig zouden we worden als we voor een groot deel zélf mogen bepalen wát we willen leren over dit onderwerp?
De afgelopen maanden zijn wij als team druk geweest om samen te zoeken naar een vorm waarin we de leerstof van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, ICT en de culturele vakken samen kunnen laten komen. Een belangrijk uitgangspunt is de intrinsieke motivatie van de leerlingen. Dit betekent dat kinderen vanuit zichzelf graag willen leren en onderzoeken.
We hopen het antwoord gevonden te hebben in ‘Thematisch Werken’. Direct na de meivakantie gaan we hiermee starten. We gaan 4 weken met de hele school werken aan het thema “Wereldbevolking”, voor de kinderen noemen we het project “Hallo wereld”. Elke groep werkt hierbij op zijn eigen niveau. De onderbouw zal bijvoorbeeld meer ingaan op de bevolking in de directe leefomgeving, terwijl de bovenbouw meer zou kunnen inzoomen op onze multiculturele samenleving. De invulling ligt dus nog niet vast, want… er zal veel afhangen van de inbreng van de leerlingen! We starten het project super swingend met de multiculturele band “Samba Salad”!
We hopen op uw inbreng!
Wij zouden het ontzettend leuk en waardevol vinden als ouders ook een inbreng kunnen hebben in deze projectweken. Dus als u op welke wijze dan ook een bijdrage wilt en kunt leveren, laat het ons weten!
Misschien……
> kunt u wel een werelds gerecht koken met een groepje kinderen? Of maakt u thuis iets en maken we
er een smaakles omheen?
> kunt u uw kind spullen meegeven voor op de thematafel in de klas?
> kent u iemand die een gastles kan verzorgen in één van de groepen?
> heeft u een beroep dat op aansluit bij het thema en wilt u daar iets over vertellen? Of kunnen wij een bezoekje brengen aan uw bedrijf?
> weet u een leuk en betaalbaar uitje dat past bij het thema?
> heeft u boeken thuis liggen die passen bij het onderwerp?
> heeft u nog wat leuke ideeën over de invulling van het project en
denkt u met ons mee?
Alle ideeën zijn welkom, we kijken samen wat past. Wij horen graag van u!
Team Het Startblok

CONTACT

Aanmelden
onderwijs

Aanmelden
opvang