Sportbasisschool Het Startblok Westervoort

Kosten Creon

De naschoolse activiteiten worden niet meer gratis aangeboden, maar wel zo laagdrempelig mogelijk. Creon werkt met een een strippenkaart, die aan het begin van het jaar te kopen is. De kosten per strip zijn 1 euro! Een schooljaar heeft 40 schoolweken.

Kosten bij afname op jaarbasis:                    Kosten bij incidentele afname:

1 dag per week                40 euro 1 losse dag                                    2 euro
2 dagen per week           80 euro
3 dagen per week           120 euro

Om administratieve rompslomp te voorkomen is gekozen voor betaling voor het gehele jaar aan het begin van het schooljaar. Heeft u wisseldiensten of mocht u na verloop van tijd geen gebruik meer maken van de opvang, dan zoeken we samen naar een passende oplossing.

CONTACT

Aanmelden
onderwijs

Aanmelden
opvang