Sportbasisschool Het Startblok Westervoort

SWPBS

SWPBS (School Wide Positive Behavior Support) richt zich op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. De basis hiervoor wordt gelegd in het gezamenlijk formuleren van normen en waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens wordt het gedrag benoemd dat bij deze normen en waarden past. Dit gedrag wordt de leerlingen actief aangeleerd. Het gewenste gedrag wordt hierna consequent positief bevestigd. Aandacht voor negatief gedrag zal worden geminimaliseerd. We proberen de verhouding 4:1 te hanteren waarin tegenover een berisping, 4 complimenten staan. Een eenduidige reactieprocedure bij ongewenst gedrag evenals eenduidige consequenties zullen schoolbreed worden ingezet. Hiermee wordt een positief en veilig schoolklimaat gerealiseerd waarin alle leerlingen optimaal kunnen profiteren van het onderwijs. Werken met SWPBS is een schoolbrede aanpak voor het stimuleren van goed gedrag. Wij werken hierbij vanuit onze gezamenlijk waarden: veiligheid, respect en verantwoordelijkheid. Kenmerken:

 • We werken preventief.
 • Een gezamenlijk verantwoordelijkheid van ouders, leerkracht en leerling.
 • We zijn duidelijk in onze verwachtingen.
 • We onderwijzen goed gedrag.
 • We staan model in het versterken van gewenst gedrag.
 • We minimaliseren aandacht voor ongewenst gedrag.
 • We hanteren eenduidige consequenties bij ongewenst gedrag.
 • We trainen sociale vaardigheden bij kinderen.

School, ouders en jeugdzorg werken actief met elkaar samen. Om SWPBS goed te implementeren en uit te dragen in de dagelijkse schoolpraktijk, zal er een PBS team worden opgezet. Wetenschappelijk onderzoek in de VS en Noorwegen heeft aangetoond dat SWPBS een positieve invloed heeft op leerprestaties en het welbevinden van leerlingen en leerkrachten (Kenniscentrum SWPBS, 2014).

Daarnaast hebben we gekozen voor een duidelijke ‘slogan':

SMILE

 • S – Sta voor veiligheid
 • M – Maximale inzet
 • I – Ik toon respect
 • L – Laat kanjergedrag zien
 • E – Eigen verantwoordelijkheid nemen

CONTACT

Aanmelden
onderwijs

Aanmelden
opvang