Sportbasisschool Het Startblok Westervoort

Kidsteam

Het Kidsteam bestaat uit een klassenvertegenwoordiger per groep en een leerkracht. Het Kidsteam komt ongeveer vijf keer per schooljaar samen. Het doel van het Kidsteam is het bespreken van de aspecten die goed gaan op school, maar ook het bespreken van verbeterpunten. We hechten veel waarde aan het Kidsteam omdat de leerlingen op deze manier de kans krijgen om mee te praten over wat er verbeterd kan worden op school. De klassenvertegenwoordigers inventariseren de input vanuit de groepen en nemen dit mee naar de bijeenkomst. Na de bijeenkomst van het Kidsteam zorgen de klassenvertegenwoordigers ervoor dat de groepen geïnformeerd worden.

Het Kidsteam duurt ongeveer 30 minuten en er wordt gewerkt met een agenda. Alle leerlingen, van kleuters tot groep 8, mogen hun input tonen en er wordt actief naar elkaar geluisterd. De leerlingen geven aan wat zij graag verbeterd zien waarna er wordt gestemd. Wanneer duidelijk is welk verbeterpunt wordt gekozen, wordt er gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld. Verbeterpunten die al succesvol zijn aangepakt zijn onder andere het stil maken in de klas, doorwerken als de leerkracht even uit de klas is, jassen en tassen aan de kapstok en een duidelijk rooster voor het voetbalveld en E-court.

 

CONTACT

Aanmelden
onderwijs

Aanmelden
opvang