Sportbasisschool Het Startblok Westervoort

B-fit school

Wij zijn nu een officiële B-fit school!

Meester Niels heeft de B-fit training gevolgd: tijdens deze opleiding heeft hij informatie gekregen over bewegen en voeding die vooral praktisch toepasbaar is op school.

Filmpje B-Fit

Waarom B-Fit?

In onze Westerse wereld, dus ook in Nederland, heeft overgewicht epidemische vormen aangenomen. Zowel bij volwassenen als bij de jeugd. Uit landelijke cijfers blijkt dat 40% van de volwassenen kampt met overgewicht, waarvan 10% obesitas heeft. Eén op de zes kinderen in Nederland heeft overgewicht. Het aantal dikke kinderen in Nederland blijkt ten opzichte van 1980 zelfs te zijn verdubbeld. De verwachting is dat de stijgende tendens blijft bestaan. Dat is verontrustend, want overgewicht gaat gepaard met tal van gezondheidsrisico’s op de korte en de langere termijn en met hoge kosten voor de gezondheidszorg. De toename van overgewicht houdt verband met de energiebalans die verstoord is. Dat wil zeggen een te hoge energie-inname (voedselconsumptie) en, belangrijker nog, een te laag energieverbruik (lichamelijke activiteit). Door kinderen op jonge leeftijd aan te leren om gezond te eten en veel te bewegen, kan de leefstijl op latere leeftijd positief beïnvloed worden. Stimuleren van gezond gedrag bij de jeugd betekent investeren in de toekomst!

Doel van B-Fit?

B-Fit heeft vooral een preventief doel. B-Fit laat kinderen, ouders én docenten op een unieke manier kennismaken met gezond leven, bewegen en voeding. Het doel is kinderen er bewust van te maken dat fit zijn niet alleen goed is, maar dat het vooral ook leuk is om er mee bezig te zijn. Fit is fun!

Wat betekent dit voor u en uw kind?

We gaan een lijn brengen in het bewegen. Met diverse interventies wordt er aandacht besteed aan gezondheid en bewegen zoals: pauze-activiteiten, een lesprogramma, fittesten, onze website. Een aantal zaken hebben we al aangepakt. Uiteraard het mooie plein, we hebben materialen aangeschaft om in de pauzes te kunnen spelen, iedere groep heeft een grote bak met speelmaterialen.

Het speellokaal waarin MRT gegeven wordt en de kleuters 2x per week een gymles hebben. Ook het geven binnengymlessen van een uur met een goede opbouw hoort erbij en hebben de kinderen 1x per week een buitengymles op het plein van een half uur. De NSO wordt gedraaid met een vaste medewerker en CIOS-studenten die de leerlingen die na schooltijd blijven trakteren op allerlei beweegactiviteiten.  We proberen kinderen te motiveren om mee te doen met sportactiviteiten die georganiseerd worden door de JOGG-regisseur e zijn ream in smaenwerking met de verschllende sportverenigingen in Westervoort. Door de dag heen proberen we korte beweegactiviteiten (energizers) te creëren om de kinderen weer even scherp te maken, want wie wil nu de hele dag maar op een stoel zitten?

Meer weten?

Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van B-Fit en komen er diverse B-Fit tips langs! Of vraag meester Niels.

CONTACT

Aanmelden
onderwijs

Aanmelden
opvang